Zrealizowane projekty UE

Aktualnie w firmie WiSeNe realizowane są dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013:

  1. Priorytet 1,  Działanie 1.4
  2. Priorytet 8,  Działanie 8.2

Czytaj dalej

Stanowisko MTBiGM n.t. § 204 ust.7 Rozp. MI z 12.03.2009r.

Przepisy §204 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), wprowadzają wymaganie instalowania, w zależności od potrzeb, urządzeń do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji...

Czytaj dalej

Co to jest System WiSeNe®?

 

System WiSeNe® to system automatycznego monitorowania parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji dachowej obiektów wielkopowierzchniowych o szkieletowej, stalowej konstrukcji dachu, który...

Czytaj dalej

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie.Zaakceptuj